PERSBERICHT
Tilburg, 22 oktober 2020

Onrust op Europese houtmarkten

Tekort aan hout zet prijzen onder druk

De onrust op de wereldwijde houtmarkt neemt in rap tempo toe. Voor de Nederlandse houten pallet- en verpakkingenindustrie is het steeds moeilijker om aan kwalitatief goed rondhout te komen. De prijzen staan voor de korte en middellange termijn onder druk.

Een aantal zaken is daarvan de oorzaak. Tijdens de eerste lockdown produceerden de meeste zagerijen gewoon door en waren er korte levertijden. ‘Daardoor bleven de voorraden bij de gebruikers laag’, zegt EPV-voorzitter Henk Kornet. ‘Na de vakantie werd de beschikbaarheid kleiner. Sommige zagerijen moesten tijdelijk sluiten, deels in verband met besmettingen en deels door een lage houtcapaciteit. En omdat zagerijen hun restproducten, zoals houtsnippers en zaagsel onvoldoende kwijt konden, werden bovendien de productievolumes afgebouwd. De orderboeken zijn gevuld, maar de voorraden historisch laag. De zagerijen hebben een flinke achterstand. De prijzen stijgen daarom sneller dan de statistieken aangeven.

Hout naar V.S. en China
De stormachtige ontwikkelingen op de houtmarkt grijpen ineen. Eerder al wees de Europese federatiEFPEB op verwachte prijsstijgingen vanwege kleinere voorraden en grotere vraag. De FEFPEB constateert dat veel Europees hout – vooral vanuit Duitsland en Scandinavië - wordt geëxporteerd naar de Verenigde Staten en China. Onder anderen door de importheffingen die president Trump afgekondigde, komt er nauwelijks nog hout uit Canada, vanuit Zuid-Amerika stokt de aanvoer eveneens. De Europese houtleveranciers profiteren bovendien van een hoge prijs voor hun hout. Door de vraag uit de V.S. veranderen ook de specificaties bij de zagerijen. Sommige kopmaten zijn daarom op dit moment niet of nauwelijks verkrijgbaar.

Aangetaste bossen
De voorzitter wijst erop dat de houtvoorraad in Europa toch al onder druk stond, vanwege de aantasting van de Duitse bossen, die enkele jaren geleden werd ingezet door een kever die het vooral op vurenhout heeft voorzien. Grote delen bos zijn toen gekapt, de jonge aanplant heeft vele jaren nodig voordat het volgroeid is. ‘Het is zorgelijk dat het gezonde hout dat er nog is niet in Europa blijft. Bovendien halen de aantrekkende bouw- en tuinhoutsector veel goed hout, waarvan een groot deel normaalgesproken bestemd is voor de palletindustrie, uit de markt. Onze branche wordt flink geraakt.’

Pallets cruciaal in distributieketen
De FEFPEB wijst bij monde van secretary general Fons Ceelaert op de economische waarde van pallets en houten verpakkingen in de distributieketen. ‘De lockdowns hebben aangetoond dat onze producten een cruciale rol spelen in de bevoorrading van supermarkten, ziekenhuizen en andere essentiële ketens. De markt moet blijven beseffen dat houten pallets de meest economische keuze is in het logistieke proces. Houten pallets zijn herbruikbaar, te repareren en te recyclen. Ze passen in ons streven naar een circulaire economie.’

Zie ook het persbericht van FEFPEB, de Europese federatie voor producenten van houten pallets en verpakkingen, op: https://www.fefpeb.eu/news/press-release-fefpeb-highlights-international- squeeze-on-wood-sector

De EPV is de representatieve branchevereniging van producenten, handelaren en reparateurs van houten verpakkingen. De aangesloten leden hebben een aandeel van ongeveer 80% van de totale markt. Leden van de EPV maken hoogwaardige producten van hout uit productiebossen. Zij werken gezamenlijk aan de verduurzaming van de logistieke keten door afspraken, keurmerken en innovaties op het gebied van o.a. productie, reparatie en recycling. De EPV ondersteunt haar leden met onderzoek, communicatie en (inter)nationale PR. Samen met haar leden werkt de EPV aan het promoten van de kracht van hout. www.epv.nl

Mr. Fons Ceelaert, Postbus 4076, 5004 JB Tilburg, tel. 013-5944303, info@epv.nl, www.epv.nl